Omuz Kireçlenmesi Tedavisi Animasyon Video 1

Omuz Kireçlenmesi Tedavisi Animasyon Video 2

Omuz Kireçlenmesi Tedavisi

Omuz kireçlenmesi ya da omuz eklemi artrozu, eklemi kaplayan kıkırdağın aşınması nedeniyle oluşan rahatsızlıktır. Bu hastalık ilerleyicidir ve geri dönüşü yoktur. Ancak ilerlemesi durdurmaya ya da ağrıları dindirmeye yönelik tedavisi uygulanabilir.

Omuz Kireçlenmesi Tedavisi

Omuz kireçlenmesinin ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar arasında; omuz eklemi enfeksiyonu, humerus başı avasküler nekrozu ve romatizmal hastalıklar sayılabilir. Yine bunların yanında geçirilen bir travma da kireçlenmeye neden olabilir. Omuz kireçlenmesi, sayılan bu sebeplerin hiçbiri olmasa da ortaya çıkabilir. Ayrıca genetik faktörler yani ailede artrozun varlığı da kireçlenmenin ortaya çıkma olasılığını artırmaktadır.

Omuz kireçlenmesi şikâyeti yaşayan hastaların en çok yakındıkları durum, omuz eklemindeki ağrılardır. Bunun yanında eklemde takılma, hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük de bu rahatsızlığın belirtileri arasında yer almaktadır. Hastalarda görülen bu belirtilerin verdiği rahatsızlığı azaltmak adına ağrı kesiciler tavsiye edilebilir. Ancak hastalığın ileri evrelerinde ise ağrı kesiciler fayda etmez hale gelir. Hatta hastalar istirahat halindeyken dahi şiddetli ağrılar çekebilir.

Omuz Kireçlenmesi Tedavisi

Omuz kireçlenmesi şikâyeti ile doktora başvuran hastaların ilk önce hikâyesi dinlenir. Ardından doktor tarafından artrozun yani kireçlenmenin radyolojik olarak ne derecede olduğu saptanır. Hastanın yakınma süresi, yaşı ve fiziksel aktivite düzeyi tedavinin yönünü belirler. Bu faktörlerin tümünün değerlendirilmesinin ardından hasta bilgilendirilir ve tedavi süreci anlatılır. Tedavi konusunda hekim ısrarcı olmamalı, tedavi şeklini hastanın kendisi belirlemelidir.

İlerlemiş omuz kireçlenmesi vakalarında ise tedavi alternatifleri sınırlıdır. Hastanın yaşadığı ağrılar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyorsa, total omuz protezi ameliyatı en uygun tedavi yöntemi olacaktır. Eklem protezleri çoğu zaman başarılı sonuçlar verir. Metalden yapılırlar ve herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmazlar. Bu protezlerin ekleme yerleştirilmelerinin ardından ömrü, yaklaşık olarak 15-20 yıl arasındadır.

Omuz protezi ameliyatının amacı hastaların hareket kısıtlılığının ve ağrılarının önüne geçmektir. Hasta bu ameliyattan sonra elini ve kolunu rahatlıkla kullanabilir. Yine bisiklete binmek, golf, masa tenisi gibi aktiviteler ile uğraşabilirler. Ancak daha fazlasını yapmayı beklemek çok gerçekçi bir durum değildir.acil ortopedi

Online Randevu